[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานการศึกษา
เว็บไซต์ สังกัด สพฐ.

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
พยากรณ์อากาศ
 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓ โดยอาจารย์สุตา ปราสโร ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจัดหาอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  เก้าอี้ครู กระดานดำ ฯลฯ อาศัยศาลาการเปรียญวัดนิคมพัฒนาราม นายดำริ  แย้มสนรัตน์  กสิกรรมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินการเปิดโรงเรียน  นายยุทธ  บุญนัดดา  ครูโรงเรียนบ้านลำนารายณ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่สอนชั้น ป.๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๒๕ เปิดสอนถึงชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๓๕ เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนนิคมลำนารายณ์มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๓ งาน เป็นที่ดินของราชพัสดุแปลงที่
ลบ.๑๓๘ อยู่ในเขตการปกครองของ อบต. นิคมลำนารายณ์ ติดถนนคชเสนีย์ ระหว่างลำนารายณ์ –ศรีเทพ


คำขวัญขงโรงเรียน

เรียนดี  กิริยาเด่น  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา
แสงสว่าง   เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

สีประจำโรงเรียน

“ สีเขียว – สีแดง ”
ดอกไม้ประจำโรงเรียน   คือ  ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


     ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน
1. ช่อชัยพฤกษ์สองช่อ      คือ ความอุดมสมบูรณ์ของโรงเรียนและ ชุมชน
2. เทียน  พื้นสีเหลือง        คือ ความรู้สติปัญญา  และแสงสว่างของชีวิต
3. เจดีย์  เพื้นสีเขียว          คือ ความตั้งมั่นในศีลธรรม  และตัวแทนของชุมชน
4. ดอกบัว  พื้นสีแดง         คือ ความอ่อนน้อม
5. วงกลมสีแดง                 คือ การอนุรักษ์ความเป็นไทย