โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ :: www.nikomschool.ac.th :: ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nikomschool.ac.th Tue, 19 Dec 2017 12:43:26 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=56 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513662206.jpg

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือแชมป์เปี้ยนแคมป์ สือ

1513662206
ทัศนศึกษาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=55 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513661802.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผอ.โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จาก 1513661802 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=54 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513661440.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์โดยการนำของ นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและประเมินโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

1513661440
รับมอบถังขยะ http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=53 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513660785.jpg

บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” ผลิตและจำหน่ายตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ เครื่องเป่ามือ ปั้มน้ำ สนั 1513660785 ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=52 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513660404.jpg

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยการนำของ ท่านนายกประทิน ใจซื่อ นายก อบต.นิคมลำนารายณ์ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน

1513660404
ประชุมชี้แจงและดำเนินการติดตามผล Professional Learning Community (PLC) http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513653231.jpg

 ประชุมชี้แจงและดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC)นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนิคมลำนา 1513653231 โครงงานคุณธรรม http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=50 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1513652933.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม 

1513652933
อบรมโครงการค่ายคุณธรรมอาเซียน ปีการศึกษา 2560 http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1500516806.jpg

อบรมโครงการค่ายคุณธรรมอาเซียน ปีการศึกษา 2560

1500516806
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2560 http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=48 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1500516139.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2560

1500516139
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนิคมพัฒนาราม http://www.nikomschool.ac.th/?name=news&file=readnews&id=47 http://www.nikomschool.ac.th/http://www.nikomschool.ac.th/icon/news_1500515771.jpg

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนิคมพัฒนาราม

1500515771