ชื่อ - นามสกุล :นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0813640308
Email :but_sarin@hotmail.com